Maakuntavaalien kiireinen aikataulu rikkoo räikeästi demokratian perusperiaatteita

JUHA SIPILÄN (kesk) hallitus on aikeissa hyväksyttää uudet vaalilait eduskunnassa toukokuussa, jolloin ne tulisivat voimaan aikaisintaan kesäkuussa. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää jo lokakuussa.

Tämä on ennennäkemättömän kiireinen aikataulu ilman järkeviä perusteita. Tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää länsimaisessa demokratiassa. Maakuntavaalien järjestäminen vain neljä kuukautta uusien vaalilakien voimaantulon jälkeen rikkoo räi­keästi demokratian perusperiaatteita.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailun ohjekirjassa todetaan näin: ”On hyvän käytännön mukaista, ettei merkittäviä muutoksia vaalien laillisissa puitteissa tehdä vaalien alla, muuten kuin poikkeusoloissa ja silloin, kun lakimuutoksilla on laaja ­poliittinen tuki.”

Euroopan neuvoston alaisen – maailman johtavista perustuslakiasiantuntijoista koostuvan – Venetsian komission perus­ohjeistuksessa puolestaan painotetaan, ettei vaaleja koskevaan lainsäädäntöön pidä tehdä muutoksia vaaleja edeltävien 12 kuukauden aikana. Näin pitkä aika on katsottu tarpeelliseksi, jotta varmistetaan, etteivät lakeja säätävät puolueet saa itselleen epäreilua hyötyä siitä, että ne tietävät vaalilakien lopullisen sisällön ennen muita.

Lisäksi kansalaisille on an­nettava riittävästi aikaa hankkia tietoa uusista vaaleista ja vaalilaista.

Maakuntavaalien kiireinen ­aikataulu asettaa eduskunnan ulkopuoliset puolueet eriarvoiseen asemaan suurten puolueiden kanssa. Tämä johtuu kaavaillun kampanja-ajan sekä puoluelain mukaisen rahankeruu­ajan lyhyydestä. Kampanja-aika voi alkaa vasta uusien vaali­lakien tultua voimaan.

Uusien vaaleja varten perustettavien kansanliikkeiden tai puolueiden asema tulisi olemaan tätäkin ­tukalampi, koska kannattajakorttien kerääminen neljässä kuukaudessa on lähes mahdotonta niin kauan kuin sähköiset kannattajakortit eivät ole hyväksyttyjä.

Hallituksen demokratiaa rikkovia toimia ei voi hyväksyä missään tilanteessa. Erityisesti on todettava, että elämme vakaassa yhteiskunnassa ja talouden noususuhdanteessa, joten uusien vaalien hätiköityä aikataulua ei voi perustella muulla kuin hallituspuolueiden omilla hyötynäkökulmilla.

Maakuntavaalit tulee siten siirtää pidettäviksi eduskuntavaalien yhteydessä vuonna 2019, mikäli koko maakunta­uudistusta ei muiden sisällöl­listen epäkohtien takia peruta kokonaan ennen tuota ajan­kohtaa.

Johanna Vendelin

filosofian tohtori

Tuomas Jaanu

tekniikan tohtori

Amos Ahola

diplomi-insinööri

Liberaalipuolue

Julkaistu: Mielipide, HS 9.3.2018