Pelastetaan koulutus

Koulutukseen on panostettava, jotta voimme pitää maamme kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Säästöjä saamme toisaalta, esimerkiksi yritystukia voidaan karsia.

Peruskoulujen erityistukeen on kohdistettava enemmän taloudellisia resursseja ja erityistuen opetusryhmiä on perustettava lisää. Joustavat tasoryhmät parantavat opetuksen laatua siten, että oppilaat saavat omien kykyjensä mukaista opetusta.

Vuosityöaika ei sovellu perusopetukseen. Opetustunteja pitää jatkossakin voida vapaasti suunnitella muualla kuin koulun tiloissa. Opettajien työtaakkaa – samalla kun palkat pysyvät samana – ei pidä lisätä, koska opettajat ovat jo nyt ylityöllistettyjä. Suunnitellut työajan muutokset uhkaavat opetuksen laatua ja vähentävät alan houkuttelevuutta.

Ammattioppilaitosten antamia lähitunteja on lisättävä. Nykyinen ideologia itseohjautuvuudesta jättää nuoret opiskelijat pitkälti oman onnensa nojaan, jolloin riski keskeyttää koulutus kasvaa. Syrjäytymisriski kasvaa vailla koulutusta jäävillä nuorilla.

Yliopistojen autonomiaa on vahvistettava. Yliopistojen riippuvuutta valtion rahoituksesta on vähennettävä esimerkiksi pääomituksella. Perustutkimukseen ja opetukseen on kanavoitava pysyvää lisärahoitusta kilpaillun rahoituksen sijaan.