Avoin kirje kaikille arvo- ja talousliberaaleille

Hyvät liberaalit!

Viime kevään eduskuntavaalit oli pettymys monille liberaaleille. Yhtään kansanedustajaa ei saatu edustamaan liberaaleja pienpuolueita. Huomionarvoista on kuitenkin esimerkiksi Elina Lepomäen upea vaalimenestys Kokoomuksen riveissä sekä Piraattipuolueen Petrus Pennasen loistava äänisaalis. Liberalismi ei ole kuollut!

Kokonaisuutena heikkoon vaalitulokseen on toki montakin syytä. Analyysit vaalitappiosta on nyt tehty ja vaalipettymys nielty. Tästä jatketaan yhtä kokemusta rikkaampana eteenpäin kohti vuoden 2021 kunnallisvaaleja. Osa liberaaleista on tehnyt omat johtopäätöksensä ja loikannut suurempiin puolueisiin. Jokaisella on vapaus valita. Valitettavasti osa puolueaktiiveista on kuitenkin jäänyt nahistelemaan keskenään omiin poteroihinsa. Tällainen toiminta ei edistä liberalismia eikä vie pienpuolueita eteenpäin.

Mitä pitäisi tehdä liberalismin edistämiseksi? Liberaalille arvopohjalle perustuvien puolueiden pitäisi vihdoin jättää omat katkerat kahinointinsa taakseen ja keskittää voimansa rivien yhdistämiseen. Hajaannus kentällä ei edistä liberalismin asiaa. Oman kuplan sijaan tulisi suuntaus olla ulkomaailmaan päin. Poliittisten puolueiden tarkoituksena on edistää omia tavoitteitaan poliittisen toiminnan kautta. Tarvitaan siis näkyvämpää poliittista toimintaa. Tarvitaan lisää esimerkiksi julkisia kannanottoja, keskustelutilaisuuksia ja kampanjointia oman asian puolesta.

Edustamani Liberaalipuolue voisi pitkälle hiotun organisaatiorakenteensa ansiosta toimia yhteisenä alustana kaikille arvo- ja talousliberaaleille. Toistaiseksi brändimme on huonosti tunnettu kansalaisten keskuudessa. Tätä tilannetta voisi hyödyntää siten, että aletaan yhdessä rakentamaan uutta entistä houkuttelevampaa julkista brändiä, mikä vetoaa paremmin myös ns. liberaalikuplan ulkopuolella. Puolueorganisaation alla toimivat jäsenjärjestöt voivat jatkossakin keskittyä ajamaan omaa erityisteemaansa.

Olen pannut merkille, että ihmisten tämänhetkiset mielikuvat Liberaalipuolueesta voivat olla hataria tai jopa vääristyneitä. Olenkin nyt laatinut koosteen edustamistamme asioista ja/tai arvoista. Tämä ei toki ole täydellinen lista, mutta yritelmä hahmottaa tärkeimpiä teemojamme.

Näitä asioita Liberaalipuolue haluaa edistää (nämä on kirjattu myös puolueohjelmaan):

– tiedemyönteisyys ja tieteeseen perustuva politiikka
– koulutusmyönteisyys
– yksilönvapauksien edistäminen
– oikeudenmukaisuuden ja ihmisten välisen tasa-arvon edistäminen
– heikommassa asemassa olevista huolehtiminen kaikissa tilanteissa
– työperäisen maahanmuuton esteiden purkaminen
– työmarkkinoiden avaaminen/tekeminen joustavammaksi
– monopoli- ja kartellirakenteiden purkaminen
– työn verotuksen alentaminen
– sosiaaliturvan parantaminen esim. perustuloon, negatiiviseen tuloveroon tai perustiliin perustuvalla mallilla
– yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjien aseman parantaminen
– kaupungistumispolitiikan tukeminen
– ilmastonmuutoksen näkeminen vakavana uhkana tulevaisuudelle ja ilmastonmuutoksen torjunta
– EU-myönteisyys

Hyvät liberaaalit, mietittehän tykönänne, oletteko näistä teemoista (tai ainakin suurimmasta osasta) samaa mieltä? Kenen riveissä juuri sinä haluaisit seistä?